Cam kết với khách hàng

VỀ CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi luôn luôn có giá cạnh tranh tốt nhất so với chi phí mà khách hàng phải trả. Chúng tôi cam kết với các chất lượng hàng hoá mà mình cung cấp, phù hợp với những thông số kỹ thuật đã ký kết… Mỗi người trong chúng tôi đều quan niệm rằng, chịu trách nhiệm đối với chất lượng công việc của mình là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của cả tập thể.

SỰ HÀI LÒNG

Chúng tôi làm việc tận tâm để mang đến sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng: tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu được mong muốn của khách hàng là vấn đề vô cùng quan trọng trước khi chúng tôi đề xuất phương án phù hợp nhất. Chúng tôi kết hợp đồng thời các yếu tố về kinh nghiệm, công nghệ và trí tuệ… để phấn đấu vượt ra ngoài mong đợi của khách hàng trong giải pháp đầu tư, chất lượng sản phẩm, thời gian thi công và chi phí. 

Khách hàng là đối tác quan trọng nhất và là sự sống còn của chúng tôi. Chỉ khi làm khách hàng hài lòng, chúng tôi mới có cơ hội làm hài lòng các đối tác khác trong hệ thống. Bằng chất lượng và sự chuyên nghiệp của mình, chúng tôi luôn mong muốn vượt ra ngoài những mong đợi để làm khách hàng hài lòng nhất. Chúng tôi cũng hiểu rằng, chỉ bằng cách đó, chúng tôi mới có thể xây dựng được mối quan hệ bền vững, lâu dài và mong muốn họ có thể giới thiệu PAP cho bạn bè và những người khác mà không hề lo lắng hay ngần ngại. Chúng tôi mong muốn phục vụ khách hàng của mình một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, hiểu biết và với sự tinh tế. 

CƯ XỬ CHÍNH TRC

Chúng tôi cư xử chính trực trong tất cả mọi hành động của mình, bao gồm cả sự trung thực và công bằng. Với khách hàng, chúng tôi cam kết là những công dân và nhân viên có trách nhiệm, luôn luôn xem lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu trong mọi khía cạnh công việc.