COCA COLA FACTORY

Việc đầu tư dây chuyền mới tại nhà máy ở TP. Đà Nẵng là minh chứng cho cam kết đầu tư của Coca-Cola đối với Việt Nam - một trong những thị trường tiêu dùng có tiềm năng lớn trên thế giới theo như ý kiến của ông Vamsi Mohan, tổng giám đốc Coca-Cola Việt Nam.

Thông qua việc hợp tác và hỗ trợ những nhà cung cấp địa phương trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như công nghiệp đóng gói bao bì và công nghiệp đường thì việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Đà Nẵng của Coca-Cola đã tạo ra các tác động rất tích cực. Từ khi triển khai mở rộng, Coca-Cola đã tạo ra 100 cơ hội việc làm trực tiếp và khoảng 1.000 cơ hội việc làm gián tiếp.