Giới thiệu về Nhà máy

Thành lập năm 2008 với chỉ 03 người ban đầu , diện tích sản xuất 100m2 với những máy móc còn thô sơ và thủ công. Năm 2012 diện tích nhà máy tăng lên 300m2 và số lao động tăng lên 10 người. Năm 2014 diện tích nhà máy được mở rộng lên đến 1500m2 với số lao động 20 người. Năm 2015 tất cả các máy móc tại nhà máy đều được đầu tư thay mới , hiện đại với các công nghệ tiên tiến nhất (CNC), chính xác nhất và năng suất cao nhất. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng được tiến độ, quy mô lớn của các công trình và các yêu cầu khắt khe nhất về thẩm mĩ.