Hỗ trợ kỹ thuật

Đội ngũ quản trị dự án của chúng tôi đã được huấn luyện qua nhiều dự án tầm cỡ tương đương với tiêu chuẩn quản trị dự án quốc tế. Họ có nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện dự án, kiểm soát thời gian cũng như chất lượng, phối hợp với Ban Quản Lý dự án và những nhà thầu khác để đảm bảo dự án được thực hiện trong thời gian cho phép với chất lượng tốt nhất.

1.         Cung cấp các hồ sơ đề xuất

a)         Yêu cầu xây tường ngăn, ốp gạch, cửa …

b)         Yêu cầu cung cấp hệ thống điện

c)         Yêu cầu cung cấp hệ thống cấp và xả nước

d)         Yêu cầu cung cấp hệ thống gas

e)         Yêu cầu cung cấp hệ thống hút mùi

2.         Hướng dẫn vận hành và công tác bảo trì bảo dưỡng

a)         Hướng dẫn thành thạo các trang thiết bị, các tình huống xử lí khẩn cấp

b)         Cung cấp các tài liệu hướng dẫn vận hành

c)         Hướng dẫn công tác bảo trì và bảo dưỡng định kì, hằng ngày

d)         Cung cấp các linh kiện chính hãng với giá cả tốt nhất, hỗ trợ công tác thay thế